Disclaimer

Disclaimer

Dit is de privacyverklaring van Stichting Holst Centre (hierna genoemd ‘Holst Centre’), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17208677, inzake de website ‘Hybrid Printed Electronics’. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Holst Centre door middel van het klantensysteem van het holst Centre en de verwerkingen via onze website www.hybridprintedelectronics.nl en www.hybridprintedelectronics.com alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Het holst Centre respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van Hybrid Printed Electronics. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van het Holst Centre. U dient zich ervan bewust te zijn dat het holst Centre niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op de Hybrid Printed Electronics -website bent als de URL is gewijzigd.

Hoe gaan we om met uw gegevens?

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van de Hybrid Printed Electronics-website, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van het holst Centre en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door het holst Centre worden gebruikt om u te informeren over Hybrid Printed Electronics-producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Hybrid Printed Electronics-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door het holst Centre. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het holst Centre.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Gebruik van beschikbaar gesteld foto en filmmateriaal

Het holst Centre heeft het recht het aan Hybrid Printed Electronics beschikbaar gestelde beeldmateriaal naar geheel eigen inzicht en creativiteit te monteren, waarbij geen wijzigingen worden aangebracht, die enige vorm van aantasting aanbrengt, die nadeel zou kunnen toebrengen aan de persoon van en/of de organisatie die het beeldmateriaal beschikbaar heeft gesteld.

Gebruik van beschikbaar gestelde teksten

Het holst Centre heeft het recht de aan Hybrid Printed Electronics beschikbaar gestelde teksten naar geheel eigen inzicht en creativiteit te herschrijven, waarbij inhoudelijk geen wijzigingen worden aangebracht, die enige vorm van aantasting aanbrengt, die nadeel zou kunnen toebrengen aan de persoon van en/of de organisatie die de teksten beschikbaar heeft gesteld.

your printed electronics account